• Prezes:
  Michał Martyna tel. 791070987, email: michal07ma@interia.pl
 • Wiceprezes:
  Jacek Pająk, tel. 535555532, email: j.ogrodnictwo@gmail.com
 • Sekretarz:
  Adam Bartuś, tel. 533040098, email: adambartus10@gmail.com
 • Skarbnik:
  Jacek Pająk
 • Komisja rewizyjna:
  Gwiżdż Jerzy, Grudzień Zbigniew, Bierzało Józef
 • Miejsce zebrań:
  Babice Klub RADAR ul. Zakopiańska 23
 • Termin zebrań:
  1 niedziela każdego miesiąca, godz. 10:00

Koło powstało w 1982 roku. Obecnie liczy 29 członków, którzy posiadają łącznie około 300 rodzin pszczelich. W 2014 Kołu został nadany Sztandar, który skupia i jednoczy członków koła we wszystkich ważnych chwilach ich życia. W tym samym roku wydano książkę ”Bartnictwo, pszczelnictwo, pszczelarstwo w gminie Babice” autorstwa Pana Zenona Kędziory. Członkowie Koła uczestniczą w zebraniach, szkoleniach oraz wdrażają do pracy w pasiekach zagadnienia nowoczesnego pszczelarstwa. Poprzez organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych promujących pszczelarstwo. Uświadamiają znaczenie hodowli pszczół dla prawidłowego funkcjonowania środowiska naturalnego.


W roku 2019  obok Zespołu Szkół w Babicach dzięki Stowarzyszeniu Impuls oraz UG Babice utworzono ścieżkę edukacyjną “Gmina Babice na miodowym szlaku!”  a cyklicznie od wielu lat na terenie Skansenu w Wygiełzowie organizowane jest Święto Miodu Powiatu Chrzanowskiego.

Obecnie spotkania odbywają się  w Babicach w Klubie RADAR ul. Zakopiańska 23 w każdą pierwszą niedzielę miesiąca