• Prezes:
  Koszowski Jerzy, tel. 609 568 430
 • Wiceprezes:
  Otrębski Grzegorz, tel. 698 416 394
 • Sekretarz:
  Uzar Jarosław, tel. 600 351 613
 • Skarbnik:
  Cudak Paweł, tel. 607 850 803
 • Członkowie zarządu:
  Czopik Henryk, Oczkowski Jerzy, Gładys Zygmunt
 • Komisja rewizyjna:
  Gądek Roman, tel. 511 504 421
 • Miejsce zebrań:
  Sala katechetyczna przy kościele Św. Mikołaja w Chrzanowie
 • Termin zebrań:
  pierwsza niedziela każdego miesiąca o godz. 9:00

  Przejdź do strony koła

A wszystko zaczęło się W 1917 r. kiedy powstał pierwszy związek pszczelarzy o nazwie „Towarzystwo Pszczelarzy w Chrzanowie” i działał aktywnie do roku 1939. Obejmował swoim zasięgiem gminy: Chrzanów, Trzebinia, Jaworzno, Krzeszowice. Członkowie Towarzystwa prócz pracy w pasiekach zajmowali się samokształceniem, szkoleniem początkujących adeptów, a także uczestniczyli w spotkaniach z ludnością i młodzież szkolną, informując o potrzebie sadzenia drzew i krzewów oraz o gospodarczym znaczeniu pszczół. Po II wojnie oświatowej zrzeszenie pszczelarzy przyjęło nazwę Powiatowe Koło Pszczelarzy w Chrzanowie, które skupiało pszczelarzy z terenów: Alwerni, Babic, Balina, Bobrku, Byczyny, Ciężkowic, Chełmka, Jelenia, Lubiąża, Krzeszowic, Kwaczały, Młoszowej, Myślachowic, Nowej Góry, Płazy, Rudawy, Tenczynka, Trzebini, Sierszy, Woli Filipowskiej, Zalasu, Żarek. Razem 459 członków i 1742 rodziny pszczele.

Kolejny okres rozwoju pszczelarstwa na Ziemi Chrzanowskiej to lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte. W roku 1975 po zmianach administracyjnych (likwidacja powiatów) związek objął swoją działalnością gminy Chrzanów, Trzebinia, Babice, Libiąż. Było to regionalne koło liczące 250 członków, co utrudniało sprawne zarządzanie i zaspokajanie potrzeb pszczelarzy. Z tego powodu w 1982 roku Koło rozpadło się i w poszczególnych gminach powstały samodzielne koła. Prezesem Koła w Chrzanowie został wówczas Jan Głownia.

W roku 1999 z inicjatywy prezesów kół powiatu chrzanowskiego powstała Powiatowa Rada Bartnicza, w skład której weszło po dwóch członków kół pszczelarskich : Chrzanowa, Libiąża, Alwerni, Babic i Trzebini. Celem Rady stało się: jak najszersze propagowanie tematyki pszczelarstwa na terenie powiatu, wymiana doświadczeń wśród pszczelarzy, zaopatrzenie w aktualne, skuteczne leki niezbędne dla pszczół oraz utrzymanie właściwej higieny w pasiece, organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych do miejsc związanych z pszczelarstwem, współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Oddział w Chrzanowie, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie w zakresie pomocy finansowej na zakup drzew i krzewów miododajnych, książek i sprzętu na nagrody w Konkursie Pasiek oraz szkoleń o tematyce pszczelarskiej. Organizuje również Olimpiady Pszczelarskie w śród uczniów szkół gimnazjalnych i panadgimnazjalnych.