• Prezes:
  Miszczyk Tomasz, tel. 720 888 052
 • Sekretarz:
  Tuleja Szczepan
 • Skarbnik:
  Ciężarek Marcin
 • Członkowie zarządu:
  Sarapata Bogdan, Kowal Beata, Fila Piotr, Kociołek Jan
 • Komisja rewizyjna:
  Górka Rafał, Górny Piotr, Cebula Damian
 • Miejsce zebrań:
  Strażnica OSP w Niewiarowie
 • Termin zebrań:
  ostatnia niedziela miesiąca o godz. 10:00

Koło Pszczelarzy w Gdowie działało już w latach osiemdziesiątych. Z niewielkiej ilości zachowanych dokumentów wynika, że na koniec 1981r. było zrzeszonych w kole 153 pszczelarzy, w posiadaniu których było 811 rodzin. Prezesem Koła był wówczas śp. Józef Bzdyl. Wygaszenie działalności koła nastąpiło w 1996r. Po tym okresie cześć pszczelarzy z gdowskiego koła należała do Koła Pszczelarzy w Dobczycach.

Reaktywacja działalności Koła Pszczelarzy w Gdowie nastąpiła w dniu 28.02.2015r. Na zebranie reaktywujące przybyło 16 pszczelarzy, w posiadaniu, których było 290 rodzin pszczelich. Obecnie (grudzień 2016r.) Koło liczy 40 członków w posiadaniu, których jest 640 rodzin pszczelich.