• Prezes:
  Babiński Stanisław, tel. 534 644 226
 • Wiceprezes:
  Mirocha Stanisław, tel. 600 298 834
 • Sekretarz:
  Lasek Włodzimierz, tel. 507 266 758
 • Skarbnik:
  Lasek Włodzimierz, tel. 507 266 758
 • Członkowie zarządu:
  Knapek Jan, Kędziora Robert, Lenik Paweł, Łach Władysław, Surzyn Krzysztof
 • Komisja rewizyjna:
  Klimowski Alojzy, tel. 513 795 012
 • Miejsce zebrań:
  restauracja klasztoru OO Benedyktynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Termin zebrań:
  doraźnie według potrzeb

Kapelan Koła O. Melchior Cichy. W strukturach WZP Kraków, Koło działa od 2003 roku.
stan członków 57 osób,
pszczelich rodzin 1079.