• Prezes:
  Banaś Błażej, tel. 602 778 327
 • Wiceprezes:
  Szczepański Marek, tel. 606 910 873
 • Sekretarz:
  Jarosz Zbigniew
 • Skarbnik:
  Chromik Jerzy, tel. 602 392 184
 • Członkowie zarządu:
  Tlałka Wojciech, Bielecki Krzysztof, Sokół Stanisław
 • Komisja rewizyjna:
  Zaręba Jerzy, tel. 602 346 532, Gasidło Kazimierz, Maciąga Jacek
 • Miejsce zebrań:
  Dom Kultury w Kętach
 • Termin zebrań:
  ostatnia niedziela miesiąca lub w innych terminach w/g potrzeb, godz. 10:00

Przejdź do strony koła

 

W 1933 roku na terenie miasta Kety zawiązuje się Oddział Małopolskiego Związku Pszczelniczego we Lwowie i zrzesza pszczelarzy z terenu miasta Kęty i okolicznych wiosek. Doniosły fakt zawiązania się Oddziału zostaje stwierdzony w „Spisie Członków Oddziału Małopolskiego Związku Pszczelniczego w Kętach” – zatwierdzonym podpisem i pieczęcią przez Burmistrza Magistratu Królewskiego Wolnego Miasta Kęty z datą 23.01.1934 roku.
W 1945 roku odradzają się organizacje pszczelarskie: terenowe i wojewódzkie. Ostatecznie po kilku reformach administracyjnych Koło od 2003 roku należy do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie.
W latach osiemdziesiątych Koło w Kętach liczyło 170 członków, obejmowało kilka rejonów z których później utworzyły się samodzielne Koła. Prowadzone były szkolenia, rozprowadzano matki hodowlane oraz reprodukcyjne, zaopatrywano pszczelarzy w leki i cukier dla pszczół, wzbogacano bazę pożytkową. W trudnych chwilach największe wsparcie w kole okazywali śp. Stefan Etgens, Stanisław Hałatek, Leon Januszyk, Józef Dzióbek, Karol Nycz, Benedykt Żak, Eugeniusz Czarnik i wielu innych.
W 1998 Kołu został nadany Sztandar, który jest symbolem historii pszczelarzenia na Ziemi Kęckiej. Sztandar skupia i jednoczy członków we wszystkich ważnych chwilach ich życia.
W 2004 roku przypadła jubileuszowa rocznica 70 – lecia Koła, uświetnieniu której były podporządkowane wszystkie działania. Chcąc przybliżyć mieszkańcom problematykę pszczelarstwa została zorganizowana w Muzeum w Kętach dwutygodniowa wystawa pszczelarska pod tytułem: „Pszczelarstwo dawniej i dziś”. Zaprezentowany tam został sprzęt pszczelarski z różnych okresów w tym ule. Pokazane zostały również sposoby gospodarowania w pasiece tj: pozyskiwanie miodu, pyłku, mleczka pszczelego, kitu i wychowu matek. Zaprezentowano ponadto bogaty asortyment specyfików lekarskich i kosmetycznych wyprodukowanych na bazie produktów pszczelich. Wystawę odwiedziło 395 zwiedzających, grupy rodzinne w tym 13 grup uczniowskich.
Kolejna akcją w roku jubileuszowym było sadzenie drzewek w powstającym na terenie Gminy Kety Parku Lipowym. Zasadzono 256 lip na powierzchni około 2 hektarów.
Koło w Kętach bierze czynny udział w różnych uroczystościach tj: Dożynkach Powiatowych, Obchodach Dni Kęt oraz szkolnych wystawach. Wszystko połączone jest z miodu i pyłku. Atrakcją wszystkich wystaw jest oszklony ul z pszczołami, który przyciąga uwagę zarówno dzieci jak i dorosłych.
Podsumowanie sezonu pszczelarskiego jest uwieńczone spotkaniem pszczelarzy i ich rodzin, tzw. Prażonkami.