• Prezes:
  Grabowiecki Tadeusz, tel. 536 604 098
 • Wiceprezes:
  Rząsa Paweł
 • Sekretarz:
  Teska Ryszard
 • Skarbnik:
  Grabowiecki Krzysztof
 • Członkowie zarządu:
  .
 • Komisja rewizyjna:
  Kubać Stanisław, tel. 602 469 517, Sawicki Kornel
 • Miejsce zebrań:
  Centrum Sztuki Współczesnej
 • Termin zebrań:
  4 czwartek miesiąca, godz. 17

Historia

Koło Pszczelarzy Kraków Podgórze WZP ma rodowód związany z Kołem Pszczelarzy i Ogrodników, które zostało założone przy Krakowskiej Fabryce Kabli w Podgórzu w dniu 05.11.1963 roku przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy.
Miało to na celu zorganizowanie wśród 3 tys. załogi organizacji społeczno-zawodowej przy Krakowskiej Fabryce Kabli.
Początkowo Koło obejmowało swym zasięgiem dzielnice Podgórze i trzy powiaty: krakowski, bocheński, myślenicki skąd pochodzili pracownicy tego zakładu.
Koło liczyło początkowo ok.35 członków a w latach 80-tych ok. 200 członków.
W dniu 02.03.1969 r. powstało Miejskie Koło Pszczelarzy Kabel, które następnie przekształciło się w Koło Pszczelarzy Kraków Podgórze WZP.
Prezesami Koła byli kolejno:

 1. Ślósarczyk Antoni
 2. Szymusik Bogdan
 3. Russert Zdzisław
 4. Bajur Jan
 5. Osika Piotr

Aktualnie Koło Pszczelarzy Kraków-Podgórze zrzesza 25 pszczelarzy i 485 rodzin.