• Prezes:
  Latawiec Bogusław, tel. 660 973 379
 • Wiceprezes:
  Tatoj Krzysztof, Rokicka Teresa
 • Sekretarz:
  Rokicka Teresa,
 • Skarbnik:
  Szyguła Józef, tel. 602 794 804
 • Członkowie zarządu:
  Szczurek Daniel
 • Komisja rewizyjna:
  Marszałek Kazimierz, Bąbka Robert, Spytkowski Adam
 • Miejsce zebrań:
  Ul. dr J. Walkowskiego 1, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
 • Termin zebrań:
  ostatnia niedziela miesiąca godz. 10:00,


Przejdź do strony koła

 

Z początkiem 1907 roku, z inicjatywy dr Ignacego Wróbla, z udziałem rolników, księży, kierowników szkół, rękodzielników i urzędników zostało założone Powiatowe Towarzystwo Pszczelnicze w Krzeszowicach, zrzeszające pszczelarzy z 25 okolicznych miejscowości. W skład Zarządu wchodzili : lekarz z Czatkowic, poseł do sejmu galicyjskiego; kierownik szkoły; arch. budowlany z Krzeszowic; inspektor dóbr hr. Potockich z Krzeszowic; Rada Nadzorcza: Komendant Żandarmerii z Tenczynka, mistrz stolarski z Tenczynka; Wizytatorzy Zdrowotności Pasiek: rolnik z Pisar, ogrodnik dóbr hr. Potockich z Krzeszowic. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nasza organizacja Pszczelarska rozszerza działalność i powstaje Powiatowe Towarzystwo Pszczelarsko – Sadownicze w Krzeszowicach. W latach okupacji niemieckiej wielu pszczelarzy koła było członkami ruchu oporu. Z ważniejszych wydarzeń powojennych można wymienić akt poświęcenia sztandaru Koła "Barć" w Krzeszowicach w dniu 17 lipca 1983 r. Mszę św. celebrował i poświęcenia dokonał ówczesny Prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego ks. dr Henryk Ostach. Od 1982 roku organizowany jest corocznie Krzeszowicki Dzień Pszczelarza z kiermaszem pszczelarskim i wystawą zabytkowych uli figuralnych.

Aktualnie Koło zrzesza 115 członków, którzy posiadają 1547 rodzin pszczelich.