• Prezes:
  Andrzej Ożóg
 • Wiceprezes:
  Stanisław Kuciński
 • Sekretarz:
  Grzegorz Pietrzyk
 • Skarbnik:
  .
 • Członkowie zarządu:
  Jerzy Drobniak
 • Komisja rewizyjna:
  Mirosław Kopyto- tel: 602 681 522
 • Miejsce zebrań:
  Libertów, ul. Jana Pawła II sala pod Kościołem
 • Termin zebrań:
  terminy ustalane na bieżąco

Dyżury członków zarządu – każda pierwsza sobota miesiąca od godz. 17.00 – 18.30

Koło Pszczelarzy w Mogilanach powstało w 1956 r. Pierwszym jego Prezesem był kol. Adam Walusiak. Koło liczyło wówczas kilkunastu członków wśród nich byli;Władysław Kuciński i Stefan Czarnecki. Najbardziej prężnym i rozwijającym się okresem Koła był rok 1981, które liczyło około stu członków. Nieprzerwanie przez kilka kadencji funkcje Prezesa pełnił Kol. Henryk Kosiorek. W roku 2011 z inicjatywy Kol. Fryderyka Pachlowskiego został ufundowany przez Kol. Pszczelarzy i sponsorów Sztandar, którego poświęcenie odbyło się w Kosciele Parafialnym w Mogilanach. W dniu tym w Gminnym Ośrodku Kultury Mogilany Sztandar został oficjalnie przekazany dla naszego Koła przez Prezesa WZP w Krakowie Józefa Bukowskiego. W dniu tym odbyło się również symboliczne wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru przez darczyńców i sponsorów, za co organizatorzy tej uroczystości serdecznie dziękują. W dniu 25.02.2012 r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym został wybrany nowy Zarząd i Prezes Koła. Podziękowania dotychczasowemu Prezesowi Kol. Henrykowi Kosiorkowi za pracę na rzecz koła. Obecnie do koła należy 41 pszczelarzy. Koło nasze stoi otworem dla wszystkich pszczelarzy gminy Mogilany, którzy chcieliby zasilić nasze szeregi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY