• Prezes:
  Świdroń Jan , tel. 18 263 15 31 , 516 114 621
 • Wiceprezes:
  Sikoń Jacek, tel. 602 638 618
 • Sekretarz:
  Spytkowski Stanisław
 • Skarbnik:
  Grzybek Mieczysław, tel. 604 994 217
 • Członkowie zarządu:
  Biskup Bogusław, Gąsienica Michał, Gonciarczyk Konrad
 • Komisja rewizyjna:
  Czubernat Henryk, Pawlikowski Tomasz, Bryniarska Halina, Nogawka Stefan, Malata Józef
 • Miejsce zebrań:
  I Liceum Ogólnokształcące Nowy Targ ul. Krasińskiego 1
 • Termin zebrań:
  trzecia niedziela każdego miesiąca, godz. 10:00

 

Aktualności

 

Zebrania członków Zrzeszenia odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10 w Liceum Ogólnokształcącym im. Goszczyńskiego w Nowym Targu, ul. Krasińskiego za wyjątkiem: maj i sierpień zebranie w pasiekach, grudzień pszczelarski rój, wrzesień spotkanie towarzyskie w terenie.

Historia Koła:

Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Nowym Targu zostało założone dnia 2 sierpnia 1987 roku pod nazwą Podhalańskie Koło Pszczelarzy. Zebranie założycielskie z udziałem 76 pszczelarzy miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu przy Placu Słowackiego. Wybrano władze Koła, prezesem został Józef Wapiennik z Nowego Targu, uchwalono statut. Organizacja została zarejestrowana, dnia 31.08.1987 r. jako zrzeszenie branżowe działające na podstawie ustawy z 8 października 1982 roku o społeczno- zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32/82). Koło uzyskało osobowość prawną o mocą Uchwały Walnego Zebrania Członków przystąpiło do Wojewódzkiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Nowym Sączu, z siedzibą w Kamiannej.

W 1999 roku wobec nowego podziału administracyjnego kraju i powstania województwa Małopolskiego- Koło na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 12 stycznia 2001 roku wystąpiło ze Zrzeszenia przystępując do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. Jednocześnie uchwalono nowy statut, który został zaakceptowany przez Sąd Rejestrowy natomiast organizację wpisano do ewidencji pod numerem 0000027055.

Kolejna zmiana statutu w tym zmiana nazwy na Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Nowym Targu miała miejsce 20 maja 2012 roku.

Dnia 6.01.2013 roku został poświęcony i przekazany dla Zrzeszenia Sztandar ufundowany przez członków.

Organizacja na dzień 30.09.2016 roku liczyło 108 członków, którzy posiadali 2437 pszczelich rodzin.

Zrzeszenie prowadzi aktywną działalność statutową, która w zarysie została przedstawiona w publikacji jubileuszowej na XX- lecie istnienia- w przygotowaniu uzupełnienie wydawnictwa na XXX-lecie działalności.

Wśród stałych i cyklicznych przedsięwzięć wymienić należy:

 • współorganizowanie z Urzędem Gminy Poronin „Święta Misia Miodu i Bartników”- w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia każdego roku w Ośrodku Kultury w Poroninie,
 • pszczelarskie roje na św. Ambrożego tj. spotkania pszczelarzy każdego roku w innej parafii z udziałem władz samorządowych, związkowych, parlamentarzystów. Uroczystości rozpoczyna msza święta celebrowana od 1993 roku przez kapelana ks. kan. Franciszka Rembiesę.

 

W części oficjalnej (po mszy św. ) następuje wręczenie odznaczeń, uroczysty obiad oraz wystąpienia zainteresowanych uczestników,

 • organizowanie sprzedaży miodu przy kościołach na św. Ambrożego,
 • prelekcje wśród młodzieży szkolnej nt. wybranych zagadnień biologii rodziny pszczelej,
 • powiatowe konferencje pszczelarskie,
 • wycieczki szkoleniowo- turystyczne do przodujących gospodarstw pasiecznych w kraju i zagranicą,
 • udział w Dożynkach Podhalańskich- we wrześniu co roku w Ludźmierzu,
 • spotkania towarzyskie przy pieczonym baranie.

 

Za zasługi dla pszczelarstwa najwyższymi odznakami honorowymi Związku wyróżnieni zostali:

 • Statueta Pomnika ks dr Jana Dzierżona oraz „Medalem ks. dr Jana Dzierżona”; BUKOWSKI Józef, GRZYBEK Mieczysław, RÓŻAŃSKI Józef, SEWERYN Bohdan, FRYŹLEWICZ Andrzej, ks. kan. REMBIESA Franciszek.
 • „Medalem ks dr Jana Dzierżona”; LEJA Andrzej, SUKIENNIK Filip, STASZEL Józef, KUCHARSKI Władysław.
 • „Odznaka Za Zasługi Dla Rolnictwa”; BARNAŚ Jan, FRYŹLEWICZ Andrzej, RÓŻAŃSKI Józef, Bukowski Józef.
 • „Medalem S. Zawodnika” przyznanym przez Słowacki Związek Pszczelarzy- dla BUKOWSKIEGO Józefa.

Kraków, dnia 23.11.2016r.