• Prezes:
  Noga Karol
 • Wiceprezes:
  .
 • Sekretarz:
  .
 • Skarbnik:
  Kukuczka Zbigniew
 • Członkowie zarządu:
  Pobudkiewicz Robert, Sośnierz Stefan
 • Komisja rewizyjna:
  Kulanty Sławomir, Nawara Stanisław, Szlęzak Mieczysław
 • Miejsce zebrań:
  Miejski Dom Kultury w Olkuszu.
 • Termin zebrań:
  druga sobota miesiąca od godz.16Historia organizacji pszczelarskiej na terenie ziemi Olkuskiej zgodnie z ustnym przekazem sięga dwudziestolecia międzywojennego. Wojna przeszkodziła Kołu w rozwoju i działalności ale po jej zakończeniu Koło reaktywowano. Prezesem został wówczas Lucjan Kluczewski , jego zastępcą Stanisław Zmysło, skarbnikiem Edward Gorgoń. W roku 1977 funkcję prezesa objął Bolesław Brożek i pełnił ją nieprzerwanie do roku 1983. W roku 1981 na Walnym Zebraniu Koła po raz Kolejny Prezesem Koła wybrano Bolesława Brożek jego zastępcą został Leon Werys, sekretarzem Jerzy Hofler, skarbnikiem Edward Gorgoń. W roku 1983 powołano Zarząd w nowym składzie któremu przewodził Robert Putowski pełniący tę funkcję do roku 2004. Pozostali członkowie Zarządu Koła: z-ca Jan Cmielewski, sekretarz Henryka Lekson, skarbnik Edward Lekson, członkowie Aleksander Skórzewski, Jan Tylec. Dn. 15.02.2004 Walne Zebranie wybrało Zarząd w składzie: prezes Sławomir Kulanty, z-ca Waldemar Dziuba, sekretarz Zdzisław Kaleciński, skarbnik Mieczysław Szlęzak, oraz czlonkowie: Stanisław Łydka, Marian Kocjan, Miłek Marek. W ciągu wielu lat swej działalności Koło które początkowo należało do WZP w Katowicach a od roku 2000 do WZP w Krakowie, szkoliło i integrowało pokolenia pszczelarzy. W roku 1994 12 czerwca dzięki zaangażowaniu i poświęceniu członków Koła został poświęcony Sztandar Koła pszczelarzy w Olkuszu, uroczystość ta zbiegła się z jubileuszem 50- lecia organizacji pszczelarskiej w Olkuszu. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz WZP Katowice – ówczesny prezes P. Zachariasz, ówczesny poseł na Sejm RP J. Soska oraz licznie przybyli goście. Nie sposób wymienić wszystkich którzy zasłużyli się dla Koła, wielu poświęciło czas i siły dla pracy na rzecz organizacji do której należeli. To dzięki nim Koło liczy dziś 55 osób, to dzięki nim odbywały się szkolenia, wycieczki, pielgrzymki, koleżeńskie spotkania i zaopatrzenia cukier i potrzebny sprzęt. Koło w Olkuszu to jedno z bardziej zintegrowanych, co roku członkowie spotykają się na Mszy Św. z okazji dnia ich patrona, spotykają się też w swoich pasiekach.