• Prezes:
  Gacek Tadeusz tel: 882343010
 • Wiceprezes:
  Janowiak Franciszek
 • Sekretarz:
  Makuch Tomasz
 • Skarbnik:
  Kott Barbara tel: 880635712
 • Członkowie zarządu:
  Kott Andrzej
 • Komisja rewizyjna:
  Gacek Grzegorz, Szarlej Marek, Zborek Antoni
 • Miejsce zebrań:
  Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
 • Termin zebrań:
  doraźnie według potrzebAktualnościOrawskie koło pszczelarzy powstało 27 lutego 2013r.
Obecnie liczy 31 członków, którzy posiadają 605 rodzin pszczelich.