• Prezes:
  Czajczyk Adam, tel. 888 732 401
 • Wiceprezes:
  Szlachta Roman
 • Sekretarz:
  Leśniak Maria
 • Skarbnik:
  Grochal Krystyna, tel. 12 250 11 00
 • Członkowie zarządu:
  Pasiut Błażej, Jędrusiak Marek, Lenik Daniel
 • Komisja rewizyjna:
  Szlasek Ryszard, Kaleta Sebastian, Kostuch Mieczysław
 • Miejsce zebrań:
  W sali Magistratu Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
 • Termin zebrań:
  ostatnia niedziela każdego miesiąca o godz. 9:00Aktualności

 

Pierwsza udokumentowana informacja o istnieniu Koła Pszczelarzy w Wieliczce pochodzi z roku 1947. Z tego okresu jest bardzo mało danych na temat działalności. Jedynie wiadomo, że kilka razy w różnych okresach czasu działalność Koła się uaktywniała.
Koło Pszczelarzy w Wieliczce reaktywowano w miesiącu kwietniu 2001r. i jest jedno z 43-ch kół działających przy Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Krakowie.
Koło Pszczelarzy w Wieliczce w roku 2014 stanowi stan osobowy 54 członków, w posiadaniu mają ponad 450 rodzin pszczelich z tym, że stan się zmienia. Pasieki zlokalizowane są na terenach Pogórza Wielickiego, które są nie skażone ekologicznie przez zakłady przemysłowe, co jest korzystne dla hodowli pszczół.

Główne zadania działalności Koła:

 • rozwój pszczelarstwa jako integralna część rolnictwa
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowej pszczelarzy
 • profilaktyka i higiena w pasiekach
 • promocja miodu i produktów pszczelich
 • współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii


Od roku 2006 Koło Pszczelarzy w Wieliczce posiada własny sztandar za znakami regionalnymi, który jest symbolem bogatej tradycji dążenia do zespolenia z przyrodą i poszanowania jej praw, jak również symbolem zbiorowej i osobistej godności Polskich Pszczelarzy. Sztandar Koła został poświęcony przez Honorowego Prezesa Polskiego Związku Pszczelarzy ks. dr Henryka Ostacha.

Koło Pszczelarzy jest organizatorem dorocznego święta pszczelarskiego tzw. "Wielickie Miodobranie" organizowane w ostatnią niedzielę sierpnia na Rynku Górnym w Wieliczce, na którym będzie degustacja i promocja miodu prosto z pasieki, jak również produktów pszczelich. Na wspaniałą słodką imprezę serdecznie zapraszamy.
Koło Pszczelarzy w Wieliczce jest gotowe na współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami przychylnymi hodowli pszczół.
W miesiącu grudniu z okazji św. Ambrożego patrona pszczelarzy zapraszamy na uroczysta mszę świętą, która odbywa się w Kopalni Soli w kaplicy św. Kingi o godz. 8:00.