Aktualności

Jubileusz 90 lecia Koła Pszczelarzy w Kętach

W dniu 11 marca 2023r. na sali kinowej Domu Kultury zgromadziło się ponad 200 osób zainteresowanych tematem wykładu: „Apiterapia – właściwości lecznicze produktów pszczelich”, który przedstawił profesor Artur Stojko. Wykład wzbudził zainteresowanie w środowisku pszczelarskim, spotkać można było bartników ościennych Kół, sympatyków pszczelarstwa oraz zaineresowanych produktami pszczelimi. Gośćmi pszczelarzy byli: burmistrz Krzysztof Jan Klęczar, który został poproszony o otwarcie konferencji, Zarząd Wojewódzkiego Związku w Krakowie reprezentował Stefan Klimek – skarbnik Związku, zaproszenie przyjął również Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w latach 1999-2017 Tadeusz Sabat. Liczną grupę stanowili także studenci UTW w Kętach. Wykład spełnił oczekiwania uczestników – został przedłużony, profesor otrzymał gromkie brawa, a pszczelarze kęccy gratulacje.

Współorganizatorami konferencji byli: WZP w Krakowie, Dom Kultury oraz Koło Pszczelarzy w Kętach. Pszczelarze częstowali produktami pszczelimi, można było posmakować miodu, pyłku pszczelego i pierzgi. Czynne było również stoisko sklepu pszczelarskiego z Podlesia z produktami pszczelimi omawianymi przez profesora oraz wystawa pszczelarska w Galerii DK.

Jubileuszowe obchody objęte zostały honorowym patronatem Burmistrza Gminy Kęty, Starosty Oświęcimskiego i Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie

Błażej Banaś

Prezes Koła Pszczelarzy w Kętach