Aktualności

Uroczystości jubileuszowe 90-lecia Koła Pszczelarzy w Kętach

W niedzielę, 3 września, odbyło się kolejne wydarzenie z okazji jubileuszu 90-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Kętach. Uroczystości rozpoczęły się spotkaniem zaproszonych gości w Domu Kultury w Kętach, gdzie po wspólnej fotografii uformowano kolumnę marszową z orkiestrą dętą na czele oraz pocztami sztandarowymi przybyłych kół pszczelarskich i wszyscy uczestnicy przeszli na kęcki Rynek. Tam delegacja Koła w składzie: Błażej Banaś, Jerzy Chromik i Zbigniew Jarosz złożyła kwiaty pod pomnikiem św. Jana Kantego. Następnie w kościele św. św. Małgorzaty i Katarzyny, z udziałem Chóru Świętojańskiego odprawiona została Msza Święta w intencji pszczelarzy, podczas której złożyli na ołtarz dary z produktami pszczelimi.

Część oficjalna obchodów miała miejsce w Restauracji „Hutnik”. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych nastąpiła prezentacja sztandarów kół pszczelarskich, po której przy akompaniamencie orkiestry dętej odśpiewano hymn państwowy. Minutą ciszy uczczono pamięć twórców Koła, tych którzy Koło po 1945 i 1957 roku reaktywowali oraz tych członków, którzy odeszli niedawno i  pracują już na niebiańskich pasiekach. Przybyłych gości przywitał prezes Koła Błażej Banaś, natomiast z historią Koła zapoznała zgromadzonych Urszula Baczyńska-Śleziak, prowadząca spotkanie.

Zaprezentowana została również, wydana z okazji jubileuszu, monografia Koła Pszczelarzy w Kętach, której autorami są: Błażej i Małgorzata Banasiowie oraz Jerzy Chromik. Stanowi ona cenne źródło informacji na temat początków, rozwoju oraz dnia dzisiejszego Koła. Publikacja pt. „Koło Pszczelarzy w Kętach 1933-2023”, na 248 stronach zawiera szczegółowe informacje o naszej aktywności w roku jubileuszowym, o początkach zorganizowania pszczelarzy na ziemi kęckiej, następnie o latach powojennych aż do dnia dzisiejszego, działalności edukacyjno-promocyjnej,  interesujące statystyki oraz krótkie opisy pasiek pszczelarzy zrzeszonych  w kęckim Kole. Całość dopełnia bogaty zbiór fotografii dokumentujących pokolenia tworzące wizerunek Koła. Niech to opracowanie stanie się hołdem złożonym pamięci tych, którzy zapisali piękne karty w historii kęckiego Koła Pszczelarzy i tym samym w historii gminy, której byli i są integralnym ogniwem. Dla Związków wyższego szczebla niech stanowi kolejny dokument wzbogacający historię pszczelarskiego zorganizowania.

Zasłużonym pszczelarzom z kęckiego Koła wręczono odznaczenia. Statuetkę Świętego Ambrożego otrzymał skarbnik Jerzy Chromik, sześciu pszczelarzy wyróżniono Medalem Świętego Ambrożego, natomiast 14 otrzymało złotą odznakę WZP w Krakowie. Odznaczenia wręczał prezes WZP Wojciech Spisak.

W przemówieniach zaproszonych gości rozbrzmiewały gratulacje i serdeczne życzenia z okazji pięknego jubileuszu.

W uroczystości udział wzięli: Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie Wojciech Spisak, Poseł na Sejm RP Dorota Niedziela, burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar wraz z zastępcami Rafałem Ficoniem i Marcinem Śliwą, starosta Powiatu Oświęcimskiego Andrzej Skrzypiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz wraz z zastępcą Łukaszem Plewniakiem, skarbnik Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie Stefan Klimek, proboszcz parafii św. św. Małgorzaty
i Katarzyny w Kętach ks. Zbigniew Jurasz, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na Osiedlu ks. Jerzy Musiałek, były prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy w latach 1999-2017 Tadeusz Sabat, Prezes Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „BARTNIK” w Bielsku-Białej Piotr Biernat, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu Anna Żyłowska-Ciapuła, dyrektorzy instytucji kultury Gminy Kety oraz prezesi i poczty sztandarowe przybyłych kół pszczelarskich z Andrychowa, z Chrzanowa, z Gilowic, z Jawiszowic, z Libiąża, z Osieka, z Oświęcimia, z Nowego Targu, z Pisarzowic, z Porąbki, ze Starej Wsi a także poczty: WZP w Krakowie, BZP „BARTNIK”  i gospodarzy.

W grudniu, podczas organizowanych uroczystości ku czci  Świętego Ambrożego – patrona pszczelarze podsumujemy sezon 2023r. oraz wydarzenia jubileuszu 90-lecia.

Rocznicowe obchody objęte zostały honorowym patronatem Burmistrza Gminy Kęty,

Starosty Oświęcimskiego i Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie.