Miesięczne zalecenia pasieczne

Miesięczne zalecenia pasieczne na Luty

Luty jest ostatnim miesiącem  zimowli.

Dzień wydłuża się. Chociaż nie widać tego z zewnątrz w ulach pojawiają się pierwsze symptomy nadchodzącej wiosny. Z reguły  w końcu tego miesiąca rodziny zaczynają odchowywać czerw. W związku z tym w  środku kłębu , gdzie się znajduje, temperatura musi być podniesiona do ok. 34o C. Powoduje to z kolei wzrost zużycia pokarmu w tym także pierzgi. Jelito proste pszczół robotnic  ulega wypełnieniu.

Najstarsze pszczoły  opuszczają ul lub osypują się na dennicę. Rozpoczyna się najtrudniejszy okres w całorocznym cyklu rozwojowym rodziny.

W tym właśnie czasie, aby stworzyć najlepsze warunki rodzinom,  pszczelarz powinien założyć górne ocieplenia gniazda jeśli nie uczynił tego wcześniej. Część pszczelarzy zaczyna już w tym okresie martwić się, czy aby wystarczy zapasów pokarmu do wiosny. Są to obawy uzasadnione, jeśli jesienią zbyt oszczędnie zaopatrzono pszczoły w cukier. Tych braków w okresie zimy nie da się  niestety uzupełnić.

Wiosenny rozwój pszczół

Niektórzy pszczelarze, chcący  przyśpieszyć wiosenny rozwój stosują w lutym podgrzewanie rodzin za pomocą grzałek elektrycznych niewielkiej mocy instalowanych na dnie ula. Kilkuletnie doświadczenia pszczelarzy krakowskich wskazują jednak, że w wypadku posiadania mocnych rodzin w pasiece, zabieg ten jest niepotrzebny.

Tegoroczna zima ma korzystny przebieg  dla zimowli pszczół. Niezbyt silne lecz stałe mrozy powodują,  że nie następuje przedwczesne  odchowywanie czerwiu.  Zużycie pokarmu przez zimujący kłąb w tych warunkach jest niewielkie. W mojej pasiece w Myślenicach waga wykazała zużycie w listopadzie 1kg zapasów, w grudniu 1kg , w  styczniu 0,8 kg.

Chwilowe ocieplenie jakie miało miejsce w okolicach Bożego Narodzenia spowodowało oblot śródzimowy pszczół w niektórych pasiekach. Traktujemy to jako zjawisko korzystne, dające naszym pszczołom większe szanse na przetrwanie pozostałych mroźnych tygodni.

                                                                               Jan Ślósarz