Artykuły

Pszczelarskie ABC – Powtórka część 2

bee keeper in a garden, collecting honey, blue sky, sunny day

Rozdział II „Pszczoły robotnice”

W silnej rodzinie pszczelej winno być robotnic:

 1. W zależności od sezonu:
  • w sezonie pszczelarskim (maj- lipiec) = 50-70 tyś. osobników tj. obsiadanych 20-30   ramek wielkopolskich,
  • do zazimowania (sierpień – wrzesień)= 25-30 tyś. osobników tj. 6-8 obsiadanych ramek wielkopolskich,
  • po zimowli ( marzec-kwiecień) = 15-20 tyś. osobników tj. 5-7 ramek wielkopolskich.
 2. Rodzina pszczela średnio- silna posiada mniej  od silnej o ok. 5 tyś. robotnic – obsiada 5-6 ramek wielkopolskich.
 3. Słaba rodzina pszczela to mniej od silnej o ok. 10 tys. robotnic, obsiada 3-4 ramki wielkopolskie.
 4. W jednym kilogramie pszczół znajduje się ok. 10 tyś. osobników przy czym ok., 8,5 tyś – 9 tys. robotnic w rójce.
 5. Cykl rozwojowy pszczoły robotnicy od jajeczka do dorosłego osobnika wynosi 21 dni w tym wylęg larwy = w 3 dobie, zasklep = w ok.6 dobie.
 6. W jednym dm2 obustronnie zasklepionego czerwia pszczelego znajduje się ok. 800 komórek pszczelich, natomiast na plastrze trutowym ok. 500 komórek trutowych.
 7. Wymiana pokolenia pszczół robotnic z długowiecznych zimowych na wiosenno- letnie dokonuje się w zależności od warunków przyrodniczo- klimatycznych w okresie kwiecień – maj.
 8. Robotnice kłębu zimowego (długowieczne) pochodzą z wychowu w okresie ok., 15 lipiec -15 wrzesień jeśli nie karmią larw żyją ok. 5 m-cy gdy pozostałe ok. 5 tygodni.
 9. Robotnice  kłębu zimowego winny być oszczędzone od wykonywania prac w tym szczególnie wychowu czerwia (karmienia mleczkiem) oraz od przygotowywania zapasów zimowych (przerabiania cukru).
 10. Zakarmienie pszczelich rodzin tam gdzie to możliwe winno nastąpić w terminie do 30 sierpnia.
 11. W czasie sezonu pszczelarskiego rodzina pszczela wychowuje ok. 150 tyś. robotnic na co zużywa ok. 30 kg pyłku.
  • Na całkowite wykarmienie jednej larwy karmicielki zużywają ok. 125 mg pyłku i 142 mg Miodu.
  • Jedna karmicielka jest w stanie wykarmić 2-3 larwy – robotnice które karmiły mleczkiem żyją krócej.
  • Karmicielki w ilości 1,5 tyś. osobników mogą wykarmić 3-4,5 tyś. larw.
  • Wychów czerwia trutowego jest oznaką nadmiaru produkowanego mleczka pszczelego w rodzinie, co w konsekwencji może prowadzić do powstawania nastroju rojowego.
  • W zimie pszczoły nie śpią, lecz cały czas są aktywne w wytwarzaniu ciepła potrzebnego do przetrwania rodziny.
  • Po wiosennym przesileniu dnia z nocą wzrasta stopniowo aktywność pszczelich rodzin co objawia się wzrostem temperatury w gnieździe oraz rozpoczęciem czerwienia, a także wzrostem spożycia zapasów.
  • Rodzina pszczela zużywa pokarm w ciągu miesiąca: lutego = ok. 1 8 kg;  marca= ok. 2,8 kg; kwietnia = ok. 3,5 kg miodu rocznie ok. 100-120 kg.
 12. Nektar przynoszony przez pszczoły do ula zawiera ok. 80% wody gdy w miodzie dojrzałym jest jej około 20%.
  • Odparowanie wody przy produkcji miodu wymaga znacznej ilości wolnych komórek.
  • Miód w ulach o zimowej zabudowie gromadzony jest w tylnej- górnej części plastrów oraz plastrach bocznych, natomiast w ulu o ciepłej zabudowie w górnej i bocznej części plastrów oraz plastrach tylnich. Ramki pierwsze od wlotka są bez zapasów pokarmowych.
 13. Robotnice wygryzione z komórek plastrów jesienią potrzebują przygotować się do zimowli – w tym celu zjadają dużo pyłku
 14. Po skończeniu się pożytku głównego w pniach jest dużo zbieraczek, które mogą zagrażać słabszym rodzinom rabunkami.
 15. W praktyce łatwo przeoczyć tzw. ciche rabunki gdzie „ruch na wlotkach” jest niby normalny, a jednak pojedyncze ociężałe robotnice wychodzą po przedniej ścianie ula do góry skąd startują do lotu. Powyższe najłatwiej zauważyć pod wieczór.
 16. W przypadku, kiedy to obserwowana rodzina gdzieś rabuje obserwuje się powroty robotnic z obfitym zbiorem w sytuacji gdy inne rodziny zachowują się spokojnie.
 17. Najczęstszą przyczyną powstawania rabunków jest niewłaściwe postępowanie pszczelarza w tym: odkładanie wyjmowanych a ula ramek obok albo do niezabezpieczonego pojemnika (transportówki), rozlewanie syropu itp.
 18. Użytkowość pszczelich rodzi ocenia się na podstawie:
  • wydajności miodowej,
  • wydajności woskowej,
  • łagodności,
  • skłonności do rabunków,
  • trzymania się plastrów,
  • nierojliwości,
  • w praktyce pszczelarskiej często stosuje się następujące przeliczniki:
   • 1 kg wosku= 3,5 kg miodu;
   • 1 kg pszczół robotnic = 2,5 kg miodu,
   • 10 dcm2 zasklepionego z jednej strony czerwia = 1 kg miodu.

Opracował: Józef Bukowski