Artykuły

Kongres Apimondii

Close up view on a male bee, green, blurred background

Kongres Apimondii

W dniach  29.09-04.10.2013 roku w Kijowie odbył się XVIII Kongres Apimondii.

Miałem okazję uczestniczyć w tym Kongresie wraz z grupą pszczelarzy z całego kraju zorganizowaną przez Polski Związek Pszczelarski.

   Apimondia to Międzynarodowa Organizacja Związków Pszczelarskich. Co 2 lata organizowany jest przez nią światowy Kongres. Pierwszy odbył się w roku 1897. Dwa lata temu gospodarzem było Buenos Aires, a za dwa lata wszyscy spotkają się w mieście Daejeon w Korei Płd.  Jedyny ”polski” Kongres odbył się w Warszawie w 1987 roku. W tym roku to Kijów- stolica Ukrainy był stolicą światowego pszczelarstwa.

Podczas Kongresów odbywają się wybory władz Apimondii, dochodzi do spotkań pszczelarzy z całego świata. Kongresom towarzyszą także konferencje naukowe podczas których prezentowane są osiągnięcia nauki w zakresie pszczelarstwa, a także wystawa ApiExpo będąca najbardziej widowiskową częścią  Kongresu, na której promują się firmy produkujące sprzęt pszczelarski, matki,  leki dla pszczół, handlujące miodem i innymi produktami pszczelimi , firmy farmaceutyczne produkujące apiterapeutyki , a także związki i organizacje pszczelarzy. Uczestnicy Kongresu zazwyczaj też odwiedzają pasieki w kraju gospodarza  i zapoznają się z lokalnym pszczelarstwem.

Udział polskich stoisk na ApiExpo był znaczący. O ogromnej hali centrum targowego wśród 175  wystawców z całego świata  można było odwiedzić aż 13 polskich stoisk. Wiele z nich co warte podkreślenia było z   Małopolski.  Największym polskim stoiskiem i w ogóle największym stoiskiem ze sprzętem pszczelarskim  na tej wystawie było stoisko firmy Łysoń z Kęt. Firma zaprezentowała bardzo szeroką gamę miodarek, uli, wyposażenia pracowni pasiecznych itp.  Spotykali się na tym stoisku i byli gościnnie witani Przez właściciela Pana Tomasza Łysonia liczni pszczelarze z Polski, ale nie tylko. Odwiedził je m.in. były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, który też jest pszczelarzem. M .in. udzielił on wywiadu dla telewizji internetowej Firmy Łysoń na bieżąco transmitującej wydarzenia z Kongresu. Firma Łysoń za tę piękną ekspozycję otrzymała  jakże zasłużenie  Złoty Medal ApiExpo.  Warto dodać że Firma  obchodzi w tym roku swoje 18-lecie , ciągle się rozwija, ma kontakty handlowe już w całej Europie oraz w Kazachstanie i Izraelu . Z innych polskich firm odwiedzaliśmy stoisko Sądeckiego Bartnika ze Stróż, znanego producenta miodu, matek, wydawcę literatury pszczelarskiej i propagatora pszczelarstwa polskiego. Swoje stoisko miały także: Firma Adamek z Gilowic produkująca odzież pszczelarską, Firma Anna  – producent sprzętu pasiecznego i uli, Biowet Puławy – producent leków dla pszczół, Spółka Corpo z Łodzi, nowosądecki producent miodów i miodów pitnych- Spółka Huzar, działająca od 1921 roku Firma Lankoff z Łodzi wytwarzająca walce do  produkcji węzy, Firma Apikoz produkująca ule poliuretanowe, Pasieka Pszczelarz Kozacki – producent miodów, ZPHU Andrzej Kokoszka- producent sprzętu pszczelarskiego z Radziemic oraz Polski Związek Pszczelarski i Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Katowicach.

Wiele firm z Azji w tym głównie z Chin , Indii, Pakistanu, Turcji oferowało przede wszystkim miód. Jak wiemy głównymi producentami miodu na świecie są Chiny i Argentyna. Duże stoisko z Korei Południowej promowało krajowe pszczelarstwo i zachęcało do przyjazdu za 2 lata do Daejeon.  Fińska firma Paradise Honey Ltd prezentowała całą gamę linii do odsklepiania i odwirowywania miodu o różnej wydajności dla dużych pasiek zawodowych. Producent niemiecki  Bernhard Rietsche GmbH przedstawiał w działaniu automatyczną linię do produkcji węzy.

Oczywiście dużo było stoisk gospodarzy. Ukraińskie pszczelarstwo  to  400 000 pszczelarzy amatorów i zawodowców i 3,5 mln  rodzin pszczelich /więcej niż w USA/. Duże pasieki zawodowe liczą kilkaset do kilku tysięcy pni.  Powierzchnia Ukrainy jest 2 razy większa od Polski, a dogodne i zróżnicowane warunki klimatyczno-pożytkowe stwarzają znakomite możliwości rozwoju pszczelarstwa. Roczna produkcja miodu wynosi ok. 70 tys. ton / dla porównania w Polsce 12-15 tys. ton/,nic wiec dziwnego, ze sporo miodu na rynku polskim pochodzi właśnie  z Ukrainy.

Równolegle do wystawy w tym samym budynku odbywały się sesje naukowe. Polską naukę pszczelarską reprezentował dr Zbigniew Kołtowski z Oddziału Pszczelnictwa w Puławach i grupa naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W drugim dniu naszego pobytu odbyliśmy krótką wycieczkę po Kijowie. Mieliśmy okazję podziwiać głównie zabytkowe zespoły cerkiewno klasztorne w tym słynny Sobór Sofijski przy placu Chmielnickiego, odbudowany w 2000 r. z gruzów Sobór Michajłowski, cerkiew Św, Andrzeja i słynną  Pieczerską  Ławrę na wysokim brzegi Dniepru. Po południu udaliśmy się w teren , kilkadziesiąt km poza Kijów do wsi Semipołki aby odwiedzić ukraińskiego pszczelarza Mikołaja Mikołajewicza Geweljuka.  Gospodaruje on w kilkusetpniowej pasiece, produkując głównie miód akacjowy będący specjalnością Ukrainy. Zajmuje się także apiterapią i apiturystyką. Gospodarz przyjął nas z prawdziwie słowiańską gościnnością.   On  i  jego rodzina utrzymują ścisłe kontakty z Polską.

Następnego dnia wracaliśmy do Kraju nową betonową autostradą wybudowaną na Euro 2000. Ruch był niewielki i tylko z daleka mogliśmy oglądać biedne, zaniedbane wsie i ogromne obszary zapuszczonych nieużytkowanych pokołchozowych pól.
Wydaje się,że stowarzyszenie z UE bardzo by było Ukrainie  potrzebne. Najbliższe tygodnie zdecydują o tym.

Jan Ślósarz