Aktualności

Pasieka dla wszystkich

Pasieka edukacyjna, banner

Ze środków Powiatu Wielickiego oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pszczelarzy z Koła w Wieliczce w uroczysku Czarny Las powstała Pasieka Edukacyjna. W ramach projektu „Pasieka dla wszystkich” zakupiono ule, pszczoły, kombinezony pszczelarskie i już przeprowadzono kilkanaście warsztatów dla dzieci z okolicznych szkół.

Prowadzącym warsztaty sprzyjała październikowa aura a rozbudzone apetyty uczestników, zarówno na wiedzę jak i słodki miód, trzeba będzie zaspokajać w trakcie już zapowiedzianych wiosennych wizyt.

Pszczołami i uczestnikami zajęć zaopiekowali się: Pani Krystyna Grochal oraz Panowie: Roman Szlachta i Adam Czajczyk za co WZP Kraków składa serdeczne podziękowania.

Wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić pasiekę  wiosną zapraszamy do kontaktu z Panem Adamem pod numerem 888 732 401.